March 1, 2024

କବିତା – ଝାପ୍ସା ସମ୍ପର୍କ

1 min read

ଆଓରି(ତା୧୯|୪)-     

ଦୂର ଦିଗ୍ ବଳୟରେ

ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସଂପର୍କ ନୁହେଁତ

 ତୁମର ଆଉ ମୋର

ଯହିଁ ମିଳନର ଆଭାସ ଦେଖାଇ

ଆକାଶ ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ଭଳି

ମିଛଟାରେ ଏକାଠି ହେବାର

ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ।

ମିଶିବାର ସ୍ବପ୍ନ ନେଇ

ବୋହୁଥିବା ନଦୀର ଦୁଇକୂଳ ନୁହେଁତ

ସଂପର୍କ ଆମର

ଯହିଁ ଏକାଠି ଲୀନ ହେବାର

ବାସ୍ତବତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତୀରରେ

ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ପଡେ।

ଜନଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମିରେ

ମରିଚୀକା ର ଭ୍ରମ ନୁହେଁତ

ସଂପର୍କ ଆମ ପ୍ରେମର

ଯହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନେଇ

ତୃଷାତ ପଥିକ

ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ

ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡେ।

                          

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Aajiraodisha All rights reserved. | Newsphere by AF themes.