July 15, 2024

Sashi

1 min read

ଦେଶରେ ଅନେକ ନେତା ଏପରି ମିଳିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ...

Copyright © Aajiraodisha All rights reserved. | Newsphere by AF themes.