April 22, 2024

Coconut water

1 min read

ଖରାଦିନେ ଝାଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏଣୁ ବିଶେଷକରି ବୟସ୍କ ଲୋକେ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି...

Copyright © Aajiraodisha All rights reserved. | Newsphere by AF themes.